کالای فیزیکی

پروتکلهای دانشوران صهیون

پروتکلهای دانشوران صهیون

پروتکلهای دانشوران صهیون

۷٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ناشر: بنیاد پژهش های آستان قدس روضوی
تاریخ نشر: 1381
تعداد صفحه: 796

معرفی کتاب

این نوشته برای لذت بردن یا تفریح یا سرگرمی نیست، نه رمان است نه داستان و نه مجموعه ای از حکایات، بلکه این نوشته از آغاز تا انجام آن به یک موضوع مربوط میشود: پرده برداشتن ازیهودیت جهانی که ازجمله ابزارهای آن صهیونیسم وفراماسونری است.یهودیت جهانی نیرویی اهریمنی است در قالب یک سازمان سری اما درعین حال آشکار. او خود را به افعی تشبیه کرده است، که برای رسیدن به هدف خود یک برنامه 9 مرحله ای دارد. این برنامه از روزگار اسارت بابل، یعنی از24 -25 قرن پیش، آغاز می شود و زمان پایان آخرین مرحله آن، پایان قرن بیستم درفلسطین است. یهودیان این طور گمان میکنند! راز نیروی یهودیت جهانی در این است که میتواند دستگاههای خود را از دیده جهانیان پنهان نگه دارد وهمواره در اطراف خود مه غلیظی ایجاد کند تا جهان نتواند به ماهیت وحقیقت آن پی ببرد. کتاب پروتکلهای دانشوران صهیون یکی از مهمترین اسناد شناخت صهیونیسم و یهودیت جهانی است که با مطالعه آن نگاه خوانده به سیاست جهانی دگرگون میشود.

باید تذکر داده شود که واژه پروتکل دارای چندین معنا ست مانند پیش نویس قرارداد یا معاهده و یا سند به مفهوم رسمی آن در بین دولتها که از سوی گروهی صاحب منصب به امضاء رسیده باشد. ولی در اینجا پروتکل به معنای تصمیمات ویا برنامه ها می باشد . کلمه دانشوران نیزهر چند به معنای شیوخ و رهبران دینی یهود است ولی معنای آن گسترده تر از یک مفهوم صرفا دینی است وامروزه متنفذین در سیاست و اقتصاد و صنعت، حزبهای مخفی، حرکتهای ویرانگر،کودتا وبرکنار کردن سلاطین، پیمان شکنی، نیرنگ بازی، آدم کشی، ترور، توطئه و... همه اینها را در برمیگیرد ودانشوران دراصل یک باند وگروه مخفی از بزرگان یهود است که در اثنای انقلاب فرانسه موجودیت مخفی خود را تجدید کرد.
و بالاخره واژه صهیون که نام تل یاتپه ای است در اورشلیم یا بیت المقدس در زمان یبو سیان.